Добрият маркетинг прави компанията да изглежда умна. Страхотният маркетинг кара клиента да се чувства умен. – Джо Чернов

November 7, 2014 by in category Цитати tagged as , , , , with 0 and 0

Add comment

© Пикселс ООД 2019