Маркетингът е като да кажете на света, че сте звезда. Маркетингът чрез съдържание е да им го покажете.

September 16, 2014 by in category Цитати tagged as , , , , , with 0 and 0

Add comment

© Пикселс ООД 2019