Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

Понятия в Дигиталния маркетинг /част 1/

A/B testing – A/Б тестване – Сравняване на две отклонения на една променлива с цел избиране на онази, с най-добро представяне, с оглед постигане на по-добри маркетингови резултати.

AdWords – Онлайн услуга на Гугъл за плащане на кликване (pay-per-click), която показва реклами при свързани с обекта на рекламиране резултати от търсенето.

AdSense – Реклами от Google, съдържащи текст, изображение, видео или интерактивни реклами, които се таргетират в сайтове според съдържанието и аудиторията им.

Anchor text – Текст котва – Текстът, който виждаме, когато кликваме върху линк (в случай, че не е само адрес).

Anchor link – Линк котва – Адресът на страницата, споделен като линк (връзка).

Alternate text – Алтернативен текст – Когато показването на снимки в уебстраница е неактивно или снимката не може да се зареди, това което виждаме вместо нея, е алтернативният текст. Полезен е още, когато снимките са блокирани при получаване на имейли.

Autoplay Video – Автоматично започващо видео – Техническа възможност, при която  rich media video се възпроизвежда, когато рекламата се появи на страницата. Автоматичното започване се използва, за да привлече вниманието и да увеличи възможностите видеото да бъде пуснато, но не е гаранция, че рекламата ще бъде изгледана.

Average email open rate – Среден процент отваряне на имейл-и – Данните за тези стойности се събират и анализират от доставчиците на имейл маркетинг услуги, след което се публикуват също от тях.

Animated GIF – Анимиран GIF (графичен файлов формат) – Вид графичен фаил, поддържащ  анимации. Всеки негов пиксел съдържа 256 цвята. Лесен начин за създаване и гледане на прости анимации.

B2B – Business to Business – Бизнес към бизнес – Когато бизнесът продава продукти или услуги на друг бизнес клиент, а не на крайните потребители.

B2C – Business to Consumer – Бизнес към клиент – Бизнес, продаващ продукти или услуги на крайните потребители.

Backlink – Обратен линк – Връзките, поместени на една страница, които отвеждат потребителя към друга. Наричат се и входящи линкове.

Banner ad – Банер реклама – Представлява дълго правоъгълно изображение, поставя се най-често на уеб страници или друг вид съдържание (дигитална игра, мобилно приложение и т.н) с рекламни цели.

Behavioral targeting – Поведенческо таргетиране – В смисъла на дигитален маркетинг е използването на историята на търсенията от браузърите на различни лица, като целта е таргетиране.

Behavioral advertising – Поведенческа реклама – Представлява прилагането на поведенческо таргетиране с рекламни цели. Предишното поведение на потребителите в мрежата се използва с цел таргетиране.

Bot traffic – Бот трафик – Бот трафикът е част от онлайн обмена и дейностите, създадени от автоматизирани ботове и паяци. Трудно може да бъде изчислен бот трафикът, но според данни на някои изследвания, е приблизително 10-20% от общия трафик.

Bot – Бот – Съкращение от “робот” и представлява софтуерна програма, извършваща автоматично задачи в интернет. Наричан още robot, bot, crawler, spider.

Bounce rate – Степен на отпадане – В Google Analytics означава процентът хора, които посещават сайт и го напускат без да се задържат и да продължат да разглеждат останалите страници в сайта.

Bacon email – Имейл, за който потребителят се е абонирал, но обикновено не защото наистина го е искал, а защото не е премахнал отметката за абонамент при бързане.

Bid request – Свързва се с наддаване в реално време по време на рекламни борси.
Посетител влиза в сайта, изпратена е молба от браузъра да върне реклама от рекламната борса.

Blogging – Блогинг – Блоговете биват лични и бизнес, като представляват публикации, описания, често включват снимки и видео. С помощта на блога можете да постигнете увеличаване на трафика на сайта си.

Bookmark – Отбелязка – Сайтове, които са отбелязани в определен браузър. В Internet exprlorer са наречени “любими” или “favourites”.

Broken link – Неработещ линк – Ситуация, при която хиперлинк към определена уебстраница не може да бъде намерен или не съществува изобщо.

Black Hat – Непозволени практики – Техники при оптимизирането за търсачки, които са в разрез с насоките и нормите на търсачките, особено тези на google. Смятат се за неетични или дори нелегални. Целта на тези техники е да се измами алгоритъмът на google.

Blacklists – Черни листи – Това са списъци с IP адреси на организации, за които е установено, че са спамери (spammers). Тези филтрирани списъци служат на интернет доставчиците да блокират съобщения от тези IP адреси и така те да не достигнат до крайната си цел.

Brand Evangelist – Евангелисти на марката – Всеки, който е доволен от марката и разпространява това, в някакъв смисъл последовател.

Breadcrumb Links – Линкове “хлебни трохи” – Вид навигация в интернет сайтове, програми или документи, която показва локацията на страницата в йерархията на сайта/програмата.

Bussiness  Blogging – Бизнес блогинг – Не се различава много от останалия блоггинг, с изключение на това, че включва и маркетингова стратегия. Това най-често са публикации, които са полезни и образователни и са оптимизирани с подходящи ключови думи, за да бъдат лесно открити от таргет аудиторията.

Context – Контекст – Съдържание, уточняващо значението. Важно е съдържанието, което се предлага на аудиторията да е адекватно съобразено с нея, да отговаря контекстуално на търсенето и желанията на потребителите.

Cookie – Бисквитка – Това е малък текстов файл, който се изпраща и складира на компютрите на крайните потребители от уеб сайтове. С тяхна помощ страниците идентифицират потребителите и създават техен потребителски профил.

Conversion rate – Процент на превръщане – Процент от посетителите на даден уебсайт, изпълнили определено желано действие – това може да бъде абониране за новини, попълване на данни, направена проръчка.

Conversion path – Път на превръщане – Включва няколко различни уеб-базирани методи, спомагащи улавянето на лийд-ове.

CRM – Customer relationship management – Система за управление на взаимоотношенията с клиентите – софтуер, използван от предприятия, спомагащ взаимодействието им с настоящи и бъдещи клиенти.

CMS – Content management system – Система за управление на съдържанието – Софтуер, улесняващ редактирането и публикуването на съдържание, както и поддържането на основния интерфейс.

CTA – Call to Action – Представлява фраза (бутон), подтикваща посетителя да предприеме определена стъпка. Обикновено се поставя в края на страницата.

CTR – Click-through rate – Процентен показател на кликванията –  Начин за измерване на това до колко една онлайн кампания е била успешна за определен уеб-сайт. Показателят се измерва като броят на кликванията на определена реклама се раздели на общият брой импресии (показвания) и се умножи по 100.

Contextual advertising – Контекстуално рекламиране – Рекламиране в сайтове със съдържание, имащо контекстуална връзка с това, което бива рекламирано.

Captcha – Кeптча – Автоматизиран тест за различаване на компютър от човек. От потребителя се очаква да попълни комбинация от символи, с който да докаже, че не е компютър.

Copywriting – Копирайтинг – Писане на съдържание, със специално подбрани ключови думи, с цел изкачване на интернет странницата в класирането на търсачките.

Crawler – Автоматизирана програма (робот), която претърсва уеб-страници, за да събира информация за търсачки. Наричат се още паяци (spiders).

CSS – Cascading style sheets – Програмен език, предлагащ възможността визуалният изглед и стил на една уеб-страница да бъдат разграничени и отделени от структурата и съдържанието.

Conversion – Превръщане – Посетител (на сайт), извършващ определено желано (таргетирано) действие.

Conversion Funnel – Определен “път”, който посетителят изминава докато достигне до дадена крайна цел, действие.

CPA – Cost per Action – Разходи на действие – Нужните разходи, за спечелването на нов клиент. Рекламодателят плаща само тогава, когато е постигнат даден резултат (действие).

CPC – Cost per Click – Разходи на кликване – Рекламодател, използващ този тип рекламно заплащане, плаща само за броят посетители, кликнали върху рекламата, а не за броят посетители, до които тя е достигнала изобщо.

Cross Marketing  – Пресечен маркетинг – Предлагане на продукти и услуги на вече съществуващи клиенти. Идеята е това да доведе до повече бъдещи продажби.

Cross Selling – Пресечени продажби – Познати са още като пресечен маркетинг.

Closed Loop Marketing – Маркетинг на затворения цикъл – Процес, включващ маркетингови стратегии, прилагането им в един или няколко различни канала, достигането им до потребителите и получаване на обратна връзка относно това.