Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

Понятия в Дигиталния маркетинг /част 2/

Dead link – Мъртъв линк – Връзка към страница, която е вече несъществуваща. Такива връзки обикновено биват премахнати от резултатите на търсачките, с помощта на паяците (search engine spiders), които проверяват за тях.

Direct Marketing – Директен маркетинг  Стратегии и методи за непосредствено (без намеса на медии) достигане до крайния потребител от таргетираната аудитория.

Digital Marketing – Дигитален маркетинг – Маркетинг, който използва за комуникация дигитални (цифрови) канали. Това включва email-и, банери, социални медии, също и телевизия, радио, смс-и и други.

Domain – Домейн – Име, което трябва да бъде уникално, водещо към определена интернет страница.  Домейнът е свързан с IP адреса. Домейните се запомнят по-лесно от IP  адресите и именно затова са създадени.

DNS  – Domain name system – Система за имена на домейните – База от данни, с която имената на хостовете (домейн имената) се преобразуват в IP адреси.

Dynamic content – Динамично съдържание – Метод за показване на различи типове уебсайт съдържание, съобразено с типа на потребителя, който го посещава. Този тип се определя на база предишни абонаменти и активности.

Direct traffic – Директен трафик – Отнася се за посещенията на една интернет страница директно, т.е. чрез вписване името на страницата в адрес бар-а на браузъра или посредством bookmark.

Description meta tag – Описателен мета таг – С негова помощ се описва съдържанието на уеб страница, което е важно за търсачките.

Email marketing – Имейл маркетинг – Чрез този вид директен маркетинг се достига до определена целева група посредством изпращане на рекламни послания под формата на електронни писма.

Encoding – Кодиране – Процесът по последователно нареждане на цифри, букви, пунктуационни знаци в специализиран формат за ефективно съхранение или предаване.

Engagement – Ангажиране – Термин, най-често използван в случаи, в които потребител си взаимодейства с дигитално съдържание.

Email Beacon – Имейл фар – Техника, свързваща се с използването на прозрачен GIF, поставян в уеб страници или имейли, позволяващ следене (най-често на имейл кампания).

Emoji – Емоджи – Иконки, произлизащи от Япония. Използват се за изразяване на емоции и действия в рамките на текстови съобщения. Популярни са в чатове, Twitter, имейл приложения. Използват се и за маркетингови цели.

Email Newsletter – Имейл бюлетин – Дигитален вариант на бюлетин на хартиен носител.

eMarketing – Електронен маркетинг – Процес по прилагане на маркетингови методи и принципи чрез електронни медии, включително и интернет. Включва елементи и техники, с които бизнесът се свързва с потребителите.

Event – Събитие – Действие, което има определено време, предназначено за него от браузъра или сървъра.

External Refferrer  – Външен референт – Източник (линк, банер, имейл, търсачка) или  уеб сайт, посредством който даден посетител достига определен сайт.

Footer – Футър – Отделен текст (различен от основното съдържание), намиращ се в долната част на принтирана страница (често това е номерът на страницата). Различно от бележка под линия.

Favicon – Любима иконка – Малка иконка, обикновено намираща се в адресната лента на браузъра (до името на текущата страница).

FAQ – Frequently asked questions – Често задавани въпроси – Отговори на разпространени въпроси – често в сайтовете се поместват такива секции.

Feed – Захранване – Механизъм за ‘’захранване” на потребителите с новини, данни – обновено съдържание.

Firewall – Защитна стена – Софтуер, наблюдаващ и ограничаващ неоторизиран и нежелан достъп.

Flat design – Плосък дизайн – Дизайн с минималистичен подход, съсредоточен върху изчистено и опростено съдържание.

Flash – Флаш – Технология за възпроизвеждане на анимации и видео в интернет страници.

Focus Group – Фокус група – Качествено проучване, провеждащо се в интерактивна групова обстановка. Група от хора биват разпитани за техните възгледи, вярвания и мнения относно продукт, концепция, идея, услуга, реклама или опаковка.

FTP – File Transfer Protocol – Протокол за размяна на файлове – Стандарт, използван за онлайн трансфер на файлове между компютри.

Google – Гугъл – Най-разпространената търсачка в света. Има достъп до билиони интернет страници.

Google Webmaster tool – Гугъл уебмастър инструмент – Безплатна услуга от google, позволяваща на уебмастър-ите да оптимизират видимостта на техните страници, да следят своят индекс статус.

Google Analytics – Гугъл аналитикс – Услуга, предоставена безплатно от google, съставяща статистика за посетителите на уебсайтове.

Google PageRank – Гугъл класиране на страници – Един от многото фактори, играещи роля в подреждането на една страница в резултатите при търсене.

GIF – Graphic Interchange Format – Формат за графичен обмен – Използва палета от 256 цвята. Позволява прозрачност на използваното изображение.

Grey Hat SEO – Сиви SEO практики – Те най-често не са санкционирани, въпреки че са в противовес с правилата и нормите на гугъл.

Guest blogging – Гост блогване – Това са случаи, в които собственик на блог “кани” друг автор да публикува някакъв материал.

Gamification – Използване на игрови елементи в неигрово съдържание (най-често с маркетингови цели). Напр. баджове, точки, мисии и т.н.

Hashtag – Хештаг – Дума или фраза, пред която стои знак (#). Предимно използвана в постове в социални мрежи – twitter, facebook и др.

Heading tag <h1> – Заглавен таг – Семантичен таг при HTML, с който се обозначава до колко важно е определено заглавие. Възможностите варират от 1 до 6, като 1 е за най-важното заглавие.

HTML – HyperText Markup Language  – Език за маркиране на хипертекст – Основният език, за дизайн и описание на уеб страници.

Hidden text – Скрит текст – Една от черните техники, чието използване бива наказано. Представлява вмъкване на ключови думи в съдържание, които са с цвета на фона на страницата, така стават невидими за човешкото око.

Ham Email – Имейл, който е противоположното на “нежелан” – получава се легално, след потвърждение от страна на получателя (посредством чекбокс при сваляне на съдържание и др.), но не винаги е наистина желан.

Hosting – Хостинг – Услуга, даваща възможност на лица и организации да поместват уеб страници, файлове, изображения, видео и т.н върху сървъри. в интернет пространството.

HTTP – HyperText transfer protocol – Протокол за трансфер на хипертекст – Протокол, посредством който публикуваме и разглеждаме в световната уеб мрежа.

Home page – Начална страница – Първата страница във всеки сайт. Дава представа относно това, за което е предназначен сайта.

HubSpot – Най-разпространеният сайт, за Inbound маркетинг, предлагащ качествено съдържание, улесняващо прилагането на маркетинговите методи и концепции в реална бизнес среда.

Hyperlink – Хипервръзка – Връзка в електронен документ, препращаща към друг елемент, страница, раздел, видео и др. Обикновено е с подчертан текст, оцветен в синьо.

Iframe – Представлява HTML документ, позволяващ да бъдат вградени допълнителни HTML елементи.

IOS – iОперационна Система – Разработена от Apple inc., в началото за телефони, сега за всички мобилни устройства на марката.

IM – Instant Messaging – Бързи съобщения – Позволяват на потребителите комуникация чрез чат в реално време.

Impressions – Впечатления – Брой показвания на реклама или уеб страница.

Impression fraud – Измамни впечатления – Съзнателно създаване на импресии за реклама, без те да са свързани с намерение за кликване върху нея

Inbound marketing – Inbound маркетингът е съсредоточен върху създаването на качествена и смислена същност, което привлича хората към определена компания и продукт по естествен път.

Inbound link – Входяща връзка – Позната още като Обратен линк.

Index – Индекс – Търсачките притежават ботове, които претърсват уеб страниците и по този начин ги индексират. Така търсачките си създават каталог от страници и документи.

IP Address – Internet Protocol Address – Интернет протокол адрес – Всяко устройство, свързващо се към интернет, било то компютър или сървър, получава уникален номер, с който се идентифицира и локализира – IP адрес.

Internal referrer – Вътрешен референт – Връзка, която се намира на същата интернет страница.

Infographics – Инфографики – Визуално изображение, което може да включва диаграми или таблици, има за цел да представи информация или данни по интересен начин.

Internal search – Вътрешно търсене – Довършване на писането в полето за търсене, насочване на търсенето посредством меню за навигация.