Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

Радиото – инфографика

Радиото  е най-универсалната среда, използван от 95% от населението на света. Изискващи относително евтина и проста технология, радиопредаванията достигат до най-отдалечените и изолирани общности. Интернет и мобилните технологии разширяват достъпността на радиото и увеличават потенциала му.

Според Международния съюз за далекосъобщения, 75% от домакинствата в развиващите се страни притежават най-малко един радиоприемник.

В създаването на радиото вземат участие видни инженери и учени, Майкъл Фарадей, Андре-Мари Ампер, Алесандро Волта, Георг Ом, Вернер фон Сименс, Джеймс Кларк Максуел, Александър Греъм Бел, поради което се водят спорове кой точно е изобретател на радиото. Първата демонстрация на радиопредаване е направена от Никола Тесла. Възникването на радиото е твърде дълъг и продължителен процес който протича през втората половина на XIX век.

За популяризирането и внедряването на радиото отнема няколко десетилетия.

Ежедневната радиоаудитория надвишава 4 млн. човека (65,7% от населението на България). 

Анализите сочат, също така, че средната продължителност на слушане на радио е 162 минути на ден, като най-висока е аудиторията в сутрешните часове до обяд.

Най-често хората слушат радио чрез радиоприемник (83% от аудиторията), 9% – през интернет и по 6 % през мобилно устройство и телевизор.

Данните за мястото на слушане показват, че 46% от хората слушат радио в къщи, 24% на работа и 37% по време на път – в кола, в градския транспорт и др.

radio infografika