Email маркетинг

Имейл маркетингът е неизменна част от всяка успешна дигитална стратегия. Формирането и развитието на достатъчно голяма качествена аудитория от имейл контакти, трябва да е основна цел на всеки бранд.

Ние в Пикселс разбираме добре “Процеса на вземане на решение за покупка” (Buyers Journey) и концепцията за “Идеален клиент” (Buyer persona). Следвайки тях, нашият екип е квалифициран и сертифициран за:

  • Създаване на стратегии за генериране на имейл аудитория;
  • Сегментиране и управление имейл списъци;
  • Създаване и дизайн на персонализирано съдържание;
  • Създаване на автоматизирани кампании;
  • Изготвяне на анализи и отчети за изпълнение на кампаниите;
Свържи се с нас

© Пикселс ООД 2019