Целеви (Landing) страници

Целевите страници (Landing pages)  са неизменна част от всяка онлайн кампания и имат за цел да фокусират вниманието на потребителите към конкретeн продукт, услуга, съдържание или действие. Следвайки основната цел на страницата, ние оптимизираме напълно съдържанието, формите и бутоните така, че да реализират максимално продажби, лийдове, обаждания или сваляния. Нашият екип има солиден опит със създаването и тестването на целеви страници с висок “conversion rate”. Нашите услуги включват:

  • Дизайн и оптимазация на целеви страници (Landing Pages);
  • Оптимизиране на форми и бутони;
  • A/B тестване;
  • Мониторинг и анализ на всеки един елемент от страницата;
  • Използване на водещ софтуер;
Свържи се с нас

© Пикселс ООД 2019