Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

България и Балканите -
корупцията може да бъде сериозен индикатор 
за щастието на населението