Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

Маркетинг анализи.

Маркетинг Анализи (Marketing Analytics)

Всички маркетинг активности и усилия не биха били ефективни, ако нямаше начини за успешното и точно измерване на резултатите. Успехът на всяка кампания се крие в способността да измерим и оптимизираме точните показатели като например цена на конверсия (Cost per Conversion) или възвръщаемост на рекламните разходи (ROAS).

За да измерваме коректно показателите, първо ни е необходима правилно работеща екосистема от инструменти за анализ (като напр. Google Analytics или Hotjar). След това са нужни познания по статистика, за да сме сигурни, че не взимаме решения базирани на интуиция или случайност, а базирани на научен подход. Накрая е необходимо тези резултати успешно да се комуникират на достъпен език с всички заинтересовани страни.

Инструменти за анализ

Предлагаме инсталация и първоначална настройка на популярни инструменти за анализ на маркетинг резултати – Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel, Hotjar

Статистически анализи

  • А/Б тестове на реклами, лендинг страници, кампании
  • ROAS анализи
  • Регресионни модели

Custom Dashboards

Създаване на индивидуални dashboard-и, комбиниращи различни потоци от данни, например Google Analytics, Facebook Ads или данни от онлайн магазин. По този начин може да съберете важните данни за вашия бизнес на едно място с всички таблици, визуализации, от които имате нужда. 

Pixels ROAS

Увеличете продажбите си и намалете разходите си за Фейсбук реклама, благодарение на точен анализ на вашите резултати със специално разработен софтуер за онлайн магазини, рекламиращи във Фейсбук

Интересувате се как можете да анализирате резултатите си по-ефективно?