Tag: видео експлейнър

Explainer video – същност, видове и ползи

May 19, 2015 by in category Видео tagged as , , ,

Какво представлява? Това е видео, с продължителност около 2 минути, което компаниите най-често използват, за да обяснят кои са, какво правят как работи някой техен продукт или услуга, с които могат да бъдат полезни при решаването на проблем на аудиторията си. Този вид съдържание се споделя онлайн и спомага за таргетиране на аудитория по лесен [...]

0 0 Read more

© Пикселс ООД 2019