Category: Видео

Защо бъдещето на маркетинга е в Short-form видеата?

June 24, 2015 by in category Видео tagged as , , , , ,
watching short form video

Какво е short form video? Short-form видеата обикновено са с продължителност по-малка от 10 минути и целят да провокират някаква реакция или да вдъхновят гледащия. Според сведения на ComScore, кратките видеа са най-популярният вид видео съдържание, гледан онлайн в момента. Известно е, че инвестициите на бизнеса трябва да се насочват според посоката, към която отива [...]

0 0 Read more

Какво е вирусен (viral) маркетинг в 21 век?

June 4, 2015 by in category Блог, Видео
viral marketing

Вирусен (viral)  маркетинг Вирусен маркетинг (Viral Marketing) е техника в маркетинга, придобиваща все по-широка популярност. Терминът идва от английски - viral, което означава популярен, разпространен. Целите на този похват могат да бъдат увеличени продажби на продукт или услуга, популяризиране на марка или идея и др. Как се осъществяват тези цели? Създава се съдържание - видео [...]

0 0 Read more

Explainer video – същност, видове и ползи

May 19, 2015 by in category Видео tagged as , , ,

Какво представлява? Това е видео, с продължителност около 2 минути, което компаниите най-често използват, за да обяснят кои са, какво правят как работи някой техен продукт или услуга, с които могат да бъдат полезни при решаването на проблем на аудиторията си. Този вид съдържание се споделя онлайн и спомага за таргетиране на аудитория по лесен [...]

0 0 Read more

© Пикселс ООД 2019