Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

Inbound маркетинг – методология

От 2006г. inbound маркетингът е методът, с най-оптимален ефект в постигнатите резултати при онлайн измеренията на бизнеса. Вместо остарелите outbound маркетингови пактики – купуване на реклами и имейл листи с надежда за трупане на нови лийдове или потенциални клиенти, inbound маркетингът се съсредоточава върху създаването на качествена и смислена същност, което привлича хората към Вашата компания и продукт, защото това е, което те инстинктивно търсят. Приближавайки максимално съдържанието, което публикувате с интересите на клиентите Ви, Вие привличате съвсем естествено inbound трафик. С този трафик по-късно можете да превърнете непознатите в посетители, лийдове и задоволени клиенти, които да станат посланици на Вашата марка.

[ish_image image=”3725″ size=”full” align=”center” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″][ish_headline tag_size=”h2″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Как да интерпретирате графиката?[/ish_headline]

В най-горната част са четирите действия (привличане, превръщане, затваряне, задоволяване), които inbound компаниите е добре да предприемат, за да се спечелят посетители, лийдове, клиенти и посланици. В най-долната част са инструментите, които компаниите използват, за да осъществят тези действия.

[ish_headline tag_size=”h3″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Какво е inbound?[/ish_headline]

Inbound се свързва с изграждане на съдържание и споделянето му с околните. Създавайки съдържание, което специално проектирате така, че да привлича желаните от Вас клиенти с помощта на inbound инструментите, потенциалните купувачи са привлечени естествено от Вашия бизнес и освен това са подтикнати да се връщат за още.

[ish_headline tag_size=”h2″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Важни стъпки[/ish_headline]
  • Създаване на съдържание + разпространяването му – Направете таргетирано съдържание, което е от полза на клиентите и на потенциалните такива, което отговаря на въпросите и нуждите им, след това разпространете това съдържание посредством различни канали.
  • Маркетинг на жизнения цикъл – За да се сдобиете с посланик, той първо трябва да премине през следните етапи: непознат, посетител, познат и последовател. Характерните inbound маркетингови действия и инструменти помагат за превръщането на тези непознати в посланици.
  • Персонализация – Приспособете съдържанието си към нуждите и желанията на хората, които имат отношение към него. Когато научите повече за лийд-овете си с времето, можете по-ефективно да пригодите съобщенията си спрямо техните индивидуални нужди.
  • Мулти-канал – Inbound маркетингът е мулти-канален по начало. Той достига до хората там, където са, посредством каналът, през който те искат да осъществят връзка с Вас.
  • Интеграция – Изграждането на съществено съдържимо, публикуването и аналитичните инструменти – всички те работят заедно и си взаимодействат, позволявайки Ви да се съсредоточите върху публикуването на правилното съдържание, на правилното място в правилното време.
[ish_headline tag_size=”h2″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Четирите маркетингови действия[/ish_headline][ish_headline tag_size=”h3″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Привличане на правилните хора[/ish_headline]

Нямаме нужда от привличане просто на някакъв трафик към нашия сайт, а от точно определен. Искаме хора, които са склонни да се превърнат в лийд-ове и в последствие – в щастливи клиенти. Кои са “точните” хора? Можем да наричаме нашите идеални посетители buyer-personas. Buyer-personas са лица, идеали за това какво Вашите клиенти наистина искат, харесват, от какво се интересуват. Лицата обхващат проблемните точки, целите, предизвикателствата, възраженията към услуги или продукти, както и лична и демографска информация, споделена измежду всички членове на отделен потребителски тип. Вашите personas (личности) са хората, върху които е построен целият Ви бизнес.

[ish_headline tag_size=”h4″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]

Някои от най-важните инструменти за привличане на правилните потребители към страницата Ви са:

[/ish_headline]

• SEO – Клиентите Ви най-често използват търсачка, за да започнат процеса на онлайн покупка. Те търсят нещо, относно което имат въпроси. Така че, трябва да бъдете сигурни, че времето и мястото, на което се появявате е достатъчно добро и лесно откриваемо. За тази цел, трябва грижливо да подберете ключови думи, да подходите аналитично, да сътворите съдържание, да оптимизирате страниците си и да направите връзки около изразите, които Вашите идеални купувачи търсят.

• Blogging – Inbound маркетингът започва с блогинг. Блогът е най-доброто място, където можете да привличате нови посетители към уеб страницата си. За да бъдете намерени от точните потенциални клиенти, трябва да предложите нещо, което да е образователно, интересно, както и да отговаря на техните въпроси.

• Социално-ориентирано публикуване – Успешните inbound стратегии се свеждат до въздействащо и запомнящо се съдържание – социално-ориентираното публикуване Ви позволява да споделяте полезна информация в социалното уеб пространство, да ангажирате потенциални клиенти, да създадете човешки облик на Вашия бранд. Важно е да прецените къде Вашите идеални купувачи прекарват времето си и да бъдете активни именно в тези мрежи.

• Страници – Страниците в уебсайта са Вашата онлайн витрина. Там е добре да покажете най-добрата си страна и най-ценните си качества. Оптимизирайте сайта си така, че да привлича идеалните купувачи и да се превърне в ориентир със запомнящо се и полезно съдържание. А именно това ще привлече точно определени нови непознати към страниците Ви.

[ish_image image=”3718″ size=”theme-fourth” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″ stretch_image=”yes”]
[ish_headline tag_size=”h3″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Превръщане на посетители в лийдове[/ish_headline]

След като привлечете посетители в уеб-страницата си, следващата стъпка е да ги превърнете в лийдове като съберете информация за контакти. Това, от което ще имате нужда, са техните имейл адреси, поне. Информацията за контакти е най-ценната разменна монета за онлайн маркетьора. Затова ако искате Вашите посетители да предоставят такава информация по собствена воля, то Вие трябва да им предложите нещо в замяна. Такъв вид “отплата” са електронни книги, технически документи или съвети – някакъв вид ресурс на ценна и интересна информация, която би била от полза за Вашите посетители.

[ish_headline tag_size=”h4″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]

Някои от най-важните инструменти за превръщането на посетители в лийд-ове са:

[/ish_headline]

• Формуляри – Попълването на формуляр е неизменна стъпка от превръщането на посетителите в лийд-ове. С него те предоставят нужната информация. Оптимизирайте този формуляр, така че боравенето с него да е възможно най-лесно за Вашите бъдещи клиенти.

• Calls-to-Action – Това са бутони или линкове, които подтикват посетителите да предприемат действие – като “Изтеглете документ” или “Участвайте в Уебинар”. Ако нямате достатъчно calls-to-action бутони или те не са достатъчно привличащи внимание, няма да създадете лийд-ове.

Лендинг страници – Когато посетител на уеб страницата кликне върху call-to-action бутон, той трябва да бъде пренасочен към лендинг страница. Там предложението от call-to-action е изпълнено и потенциалният клиент попълва информацията, която по-късно може да бъде от полза на продажбеният отдел, като я използва да започне разговор с него.

• Контакти – Следете лийд-овете, които създавате в централизирана маркетингова база данни. Събирането на данните на едно място е от полза за връзките, които осъществявате с контактите си – било то чрез социална медия, лендинг-страница, имейл или по друг начин – как да оптимизирате бъдещите си взаимодействия, за да можете по-ефикасно да привличате, достигате и задоволявате вашите buyer-personas.

[ish_image image=”3717″ size=”theme-fourth” stretch_image=”yes” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]
[ish_headline tag_size=”h3″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Етап на затваряне[/ish_headline]

След като привлечете правилните посетители и ги превърнете в лийд-ове, е време да превърнете тези потенциални клиенти в същински купувачи. За да сте сигурни, че достигате до правилните лийдове в правилното време, можете да използвате някои маркетингови инструменти.

[ish_headline tag_size=”h4″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]

Основни маркетингови инструменти, използвани за достигане до повече купувачи:

[/ish_headline]

• CRM – Детайлите около сделките, компаниите и контактите са важни, затова трябва да бъдат следени. Същото важи и за връзката с правилните потенциални купувачи, в првилното време. Системата за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM) прави продажбите по-лесни, поради факта, че имате на разположение точната информация, с която да ангажирате по-добре потенциалните клиенти чрез всеки канал.

• Имейл – Какво ще предприемете в случай, че посетител кликне на вашият call-to-action бутон, попълни данните в лендинг страницата или свали документ, но все още не е готов да стане клиент? Можете да спечелите доверието на потенциален купувач, изпращайки му серия от имейли, съсредоточени върху полезно и свързано с въпросна тема съдържание, така той ще се почувства по-готов да купи.

• Докладване затворен цикъл – Известно ли ви е с кои маркетингови способи печелите най-добре лийд-ове? Търговският Ви отдел превръща ли тези лийд-ове в потребители? Интегрирането на CRM системата ви позволява да анализирате до колко добре маркетинговият и продажбеният ви отдел работят заедно.

• Маркетинг Автоматизация – Процесът включва създаване на имейл маркетинг и грижа за лийд-овете, съобразена с нуждите и етапа от жизнения цикъл, в който се намира всеки от тях. Например ако посетител е свалил файл, свързан с дадена тема преди време, може да му изпратите серия от имейли, обвързани с този въпрос. Но ако Ви следват в Twitter и посетят някои страници на уебсайта ви, може да промените съобщението, което ще отговаря на тези различни интереси.

[ish_image image=”3726″ size=”theme-fourth” stretch_image=”yes” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]
[ish_headline tag_size=”h3″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Задоволялване на клиентите[/ish_headline]

Inbound методът се състои в предоставяне на запомнящо се, вълнуващо съдържание на нашите потребители. Това обхваща посетители, лийд-ове или вече спечелени клиенти. Не трябва да забравяме за някого, когато вече ни е платил за продукт или услуга. Inbound компаниите продължават да заангажират, задоволяват и да превръщат настоящата си база клиенти в доволни посланици на организацията и продуктите, които обичат.

[ish_headline tag_size=”h4″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]

Инструментите, използвани за задоволяване на клиентите включват:

[/ish_headline]

• Изследване – За да сте сигурни какво наистина искат потребителите, най-добре е да ги попитате. Използвайте обратна връзка (feedback) и изследвания, за да сте наясно до колко това, което предлагате на клиентите, е всъщност това, от което се нуждаят или търсят.

• Социален мониторинг – Следене на социалните разговори, които са от значение за вас. Взимайте под внимание въпросите, коментарите, (не)харесванията на вашите клиенти и достигайте до тях с подходящо и полезно съдържание.

• Умни calls-to-action – Те предлагат на потребителите персонализирани оферти, базирани на етапа, в който се намират от жизнения цикъл на купувача.

• Умен текст – ориентиран към съществуващите клиенти – предлага им запомнящо се съдържание, обвързано с техните интереси. Помага им да достигнат собствените си цели, представяйки нови продукти, които могат да представляват интерес за тях.

[ish_image image=”3715″ size=”theme-fourth” stretch_image=”yes” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]
[ish_headline tag_size=”h2″ icon_align=”left” tag=”h” tooltip_color=”color1″ tooltip_text_color=”color3″]Нова методология[/ish_headline]

Inbound методологията покрива пътя от непознат до клиент, който включва всяка направена стъпка, използван инструмент и етап от жизнения цикъл. Тя упълномощава маркетинг специалистите да привличат посетители, да ги преобразуват в лийд-ове, да ги приближават до клиенти и да ги превръщат в задоволени посланици. Новата методология потвърждава, че inbound маркетингът не просто се случва, а Вие го карате да се случи. И го правите, използвайки инструменти и приложения, които Ви помагат да създавате и доставяте съдържание, което кореспондира с правилно избраните хора (вашите buyer-personas), на точното място (канали), в точното време (етап от жизнения цикъл).