Дигитална агенция за дигитален маркетинг, Фейсбук реклама

Какво е инфографика? Видове инфографики (Примери)

Какво е инфографика?

Инфографиките са визуално представяне на информация, данни или познания. Тези графики илюстрират съвкупност от информация точно и ясно, с помощта на знаци, карти, статии, технически или образователни текстове. Инфографиките са нещо повече от куп разхвърляни цифри и картинки в дълга снимка. Всъщност има различни типове, като всяка инфографика има своите предимства спрямо данните, които изразява.

Какви разновидности има?

Хронология

Времевите линии обикновено разказват история, която има развитие във времето – това което се случва от “имало едно време, много, много отдавна” до “и заживели щастливо…край”. Отвежда четящият на пътешествие, което трябва да бъде достатъчно интересно, за да бъде прието добре, не бихме искали времева линия за растежа на нокът в продължение на 6 месеца, нали?

Визуализация на факти

Тези инфографики са най-използваните в интернет пространството. В основата им е използването на интересни графики за изобразяване на факти и данни в картинка. Фокусът е върху дизайна – той може да бъде семпъл, но ефективно визуализиран.

Илюстриране на данни

Представете си скучни статистически данни, които са трансформирани във впечатляващи изображения. Този тип е подходящ при наличието на много данни, графики и числа. Добрият дизайн трябва да съпровожда информацията.

Визуализирана статия

Визуализираната статия представя по нагледен начин дълги пасажи с текст. Добре е да има силно заглавие. Подходяща е за голямо по обем съдържание, както и за споделяне в социалните медии.

Инфографика “Срещу”

Този тип инфографики представлява противопоставяне на две (понякога повече) противоположни неща, така че лесно да можем да видим разликите помежду им. Дизайнът е важен за визуализиране на сравненията. Този тип инфографики е подходящ за представяне на голямо количество данни.

Защо са толкова важни?

В заключение – едно просто търсене в Google Trends показва, че има огромен ръст в популярността на думата “infographic” в последно време. До голяма степен това се дължи на все по-широкото използване на инфографиката като средство за комуникация в уеб съдържанието. В последните 2 години се наблюдава изключително покачване на броя на публикациите, използващи графично съдържание, с което заместват по-традиционните редакторски методи.